Opći uvjeti

ESTERA ULAGANJA D.O.O.
Korištenjem sadržaja stranice www.trebamkredit.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj stranice za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovoj internetskoj stranici isključivo su informativnog karaktera, za osobnu upotrebu. Korištenjem stranice www.trebamkredit.com prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove internet stranice.

Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne internet stranice. Podaci o financijskim proizvodima i uslugama, te bilo koje druge objavljene informacije na stranici www.trebamkredit.com smatraju se točnim i pouzdanim u vrijeme njihovog unošenja, međutim Estera ulaganja d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovoj stranici, obzirom da su podaci dobiveni od trećih osoba.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnik uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Korištenjem stranice www.trebamkredit.com pristajemo na zabranu, reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranice www.trebamkredit.com, pojedinačnih elemenata internet stranice, dizajna logotipa, bez izričitog pismenog odobrenja Estera ulaganja d.o.o. Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja stranice www.trebamkredit.com te, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja Estera ulaganja d.o.o. te drugih vlasnika autorskih prava.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Estera ulaganja d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika stranice (ime,adresa, telefonski broj, e-mail i sl) samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Estera ulaganja d.o.o. ili stranici www.trebamkredit.com Estera ulaganja d.o.o. se obavezuju poštivati anonimnost i privatnost korisnika stranice www.estera-ulaganja.hr. Estera ulaganja d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga stranice www.trebamkredit.com na zadovoljstvo korisnika.

Estera ulaganja d.o.o. se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika osim u slučaju kada je to nužno kako bi Estera ulaganja d.o.o. ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred njega stave ovlaštena tijela kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Estera ulaganja d.o.o. zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom sljedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenio sva svoja prava i obveze.

Klijent prilikom kreditne aplikacije/prijave proizvoda izričito izjavljuje da je Esteri ulaganja d.o.o. dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke uključujući jmbg, OIB i ostale osobne podatke) te dozvoljava da se istima koristi u cilju Klijentove nedvojbene identifikacije i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice) i Klijenta. Podaci su dani u svrhu provjere mogućnosti realizacije kredita ili drugoga proizvoda što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama. Korištenjem stranice www.trebamkredit.com preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Estera ulaganja d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka. Adresa elektronske pošte koju posjetitelj upiše na formular na stranici www.trebamkredit.com neće se prosljeđivati trećim osobama. Korisnik je suglasan te daje Esteri ulaganja d.o.o.pravo na slanje obavijesti vezane uz financijske proizvode na spomenutu adresu elektronske pošte.

Estera ulaganja d.o.o. poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama, izvan svega navedenog. Estera ulaganja d.o.o. ne može garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Estera ulaganja d.o.o. ne može utjecati.

ODGOVORNOST
Stranica www.trebamkredit.com može sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Estera ulaganja d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima ili drugim Internet sjedištima te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba. Estera ulaganja d.o.o. do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzima se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovara za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem stranice www.trebamkredit.com ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja stranice www.trebamkredit.com.

Estera ulaganja d.o.o. ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kakvog sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Estera ulaganja d.o.o.,niti podupiranja takvih Internet sjedišta od strane Estera ulaganja d.o.o..

Stranica www.trebamkredit.com može sadržavati veze prema drugim Internet sjedištima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću stranice na taj način. Estera ulaganja d.o.o. ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će stranica funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Stranica www.trebamkredit.com povremeno može biti nedostupna zbog različitih tehničkih poteškoća.